Jak reklamovat nebo vrátit zboží

Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Kompletní informace o odstoupení od smlouvy naleznete v sekci Obchodní podmínky.

Máte právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využit vzorový formulář , který přiložíte ke kufru a můžete jej také zaslat elektronicky na email info@kufricek.cz .

 

Zboží zašlete jednou z následujících variant:

a) Zásilkovnou. Postup jak odeslat balík na naleznete na stránce https://www.zasilkovna.cz/odeslani . Balík zašlete na výdejní místo  Dětmarovice 1150 (METRY-X)

b) Poštou nebo přepravní službou na adresu:
Bonodo Group s.r.o.
Dětmarovice 1310
735 71

 

Reklamace zboží

1. Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Kupující musí vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní později, nemusí být reklamace uznána.

2. Postup při reklamaci zboží

Zboží zašlete jednou z následujících variant:

a) Zásilkovnou. Postup jak odeslat balík na naleznete na stránce https://www.zasilkovna.cz/odeslani . Balík zašlete na výdejní místo  Dětmarovice 1150 (METRY-X)

b) Poštou nebo přepravní službou na adresu:
Bonodo Group s.r.o.
Dětmarovice 1310
735 71

Ke zboží přibalte vyplněný reklamační formulář, který můžete stáhnout zde a kopii dokladu o jeho nákupu. Zboží zašlete tak, abyste měli doklad o odeslání a ten si uschovejte. Zboží před vrácením peněz či výměnou musí projít kontrolou a proto ho neposílejte na dobírku. 

3. Vyřízení reklamace

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

Pokud bude reklamace uznána, vystavíme Vám opravný daňový doklad a částku zašleme zpět na váš účet, případně nabídneme jiné zboží.

Pokud se nebude jednat o reklamaci, ale o opravitelnou vadu, budete informováni o ceně opravy. V případě, že budete souhlasit s cenou opravy, bude opravené zboží zasláno na vaši adresu s nutností platby za servis

4. Všeobecná ustanovení

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedenou výše. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.